BOHAMET S.A. realizuje projekt pod nazwą:

„Przeprowadzenie prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego pakietu szyb ognioodpornych do zastosowania w okrętownictwie i budownictwie, a także ich technologii produkcji, oraz wdrożenie rezultatów tych badań w celu sprzedaży na rynku nowych ulepszonych produktów przez firmę Bohamet S.A.”

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych pakietów szyb ognioodpornych i ich wdrożenie do działalności firmy BOHAMET S.A.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje nakłady inwestycyjne w badania związane z opracowaniem innowacyjnych pakietów szyb ognioodpornych, a następnie zakup rzeczowych aktywów trwałych niezbędnych do wdrożenia uzyskanych rezultatów w skali przemysłowej.

Rozwiązanie dedykowane będzie przede wszystkim dla branż:

  • przemysł okrętowy,
  • budownictwo.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego i unikalnego procesu produkcji pakietów szyb ognioodpornych. Opracowany proces produkcyjny cechował się będzie niższą materiałochłonnością oraz energochłonnością, w porównaniu z dotychczas stosowaną technologią. Dzięki temu efekty projektu wpłyną korzystnie na środowisko naturalne, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na surowce naturalne oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto, innowacyjne szyby ograniczą skalę szkód w przypadku pożarów, co również sprzyjać będzie mniejszej emisji substancji szkodliwych do środowiska.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 8.166.554,03 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 2.961.301,44 zł

Baner Fundusze Europejskie